جمعه 26 مهر 1398

دکتر سید حمید خداداد حسینی

دکتر سید حمید خداداد حسینی
تاريخ:بيست و هشتم آذر 1397 ساعت 16:33   |   کد : 37   |   مشاهده: 558
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
مرتبه علمی استاد
محل فعالیت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیک khodadad@modares.ac.ir
حوزه تخصصی  برنامه ریزی استراتژیک - بازاریابی و بازاریابی بین الملل
مدیریت کارآفرینی - تجارت الکترونیک 
تحصیلات کارشناسی مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (1367)
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (1370)
دکتری مدیریت بازرگانی ملبورن استرالیا (1997)
فعالیتها رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
رئیس‎ ‎مرکز‎ ‎کارآفرینی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس، 1382 تا کنون
رییس‎ ‎کمیته‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎مدیریت،‎ ‎اقتصاد‎ ‎و‎ ‎حسابداری‎ ‎ششمین‎ ‎جشنواره‎ ‎فارابی
 (91 -1390)
رییس کمیته علمی گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، پنجمین جشنواره فارابی
(90 -1389)
مدیر‎ ‎گروه‎ ‎مدیریت،‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس (86 -1382)‏
 معاون‎ ‎آموزشی‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم‎ ‎انسانی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس (88 -1386)‏
رئیس‎ ‎مرکز‎ ‎مطالعات‎ ‎مدیریت‎ ‎و‎ ‎بهره‎ ‎وری‎ ‎ایران ‎ )‎وابسته‎ ‎به‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس)
 (88 -1380) 

http://youngeconomist.ir/News/1/37
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان