پنج شنبه 25 مهر 1398

دکتر موسی موسوی زنوز

تاريخ:بيست و هشتم آذر 1397 ساعت 16:36   |   کد : 41   |   مشاهده: 380
سرپرست دفتر
توسعه ارتباطات
موسسه مطالعات و
پژوهش های بازرگانی

http://youngeconomist.ir/News/1/41
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان