پنج شنبه 25 مهر 1398

دکتر محمد وصال

دکتر محمد وصال
تاريخ:سوم دی 1397 ساعت 13:00   |   کد : 43   |   مشاهده: 472
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مرتبه علمی استادیار
محل فعالیت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیک m.vesal@sharif.edu
حوزه تخصصی  اقتصاد خرد/ اقتصادسنجی
تحصیلات کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف (1384)
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف (1387)
دکتری اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن (2014)
فعالیتهای اجرایی مدیر دوره کارشناسی ارشد گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

http://youngeconomist.ir/News/1/43
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان