جمعه 26 مهر 1398

دکتر محمد نوفرستی

دکتر محمد نوفرستی
تاريخ:سوم دی 1397 ساعت 13:01   |   کد : 45   |   مشاهده: 306
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
مرتبه علمی دانشیار
محل فعالیت دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیک M-Noferesti@sbu.ac.ir
حوزه تخصصی  اقتصاد کلان و پولی/ اقتصاد بین الملل
تحصیلات دیپلما در آمار اقتصادی و اجتماعی دانشگاه اکستر انگلستان (1978)
PG  Diploma اقتصاد و اقتصاد سنجی دانشگاه سات همپتون
انگلستان (1979)     
کارشناسی ارشد اقتصاد مقداری دانشگاه بریستول انگلستان (1980)
دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی (1379)
فعالیتهای اجرایی   عضو کمیته اقتصاد مرکز نشر دانشگاهی، ستاد انقلاب فرهنگی (64 -1360)
 عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی و گزینش استاد، کمیته اقتصاد و امور بازرگانی، شورای عالی برنامه ریزی، شورای عالی انقلاب فرهنگی (87 -1361)
مدیر گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (69 -1366)
عضو کمیته تحقیقات علوم اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری (69 -1367)
 مشاور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (70- 1368)
 عضو دفتر اقتصاد کلان، وزارت امور اقتصادی و دارایی (70- 1368)
 مدیر گروه آمار و کامپیوتر، دانشکده امور اقتصادی (73- 1369)
مدیر گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (77 -1374)
مدیر ملی پروژه بهکرد مدیریت ملی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (77 -1376)
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیته تایید صلاحیت انجام کارهای تحقیقاتی (79 -1378)
مدیر گروه اقتصاد کلان و توسعه، معاونت اقتصادی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام (83 -1380)
عضو پیوسته گروه پژوهشی مدلها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (85 -1384)
عضو اصلی شورای تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور‌، وزارت امور اقتصادی و دارایی (88 -1384)
عضو شورای انتشارات موسسه عالی پژوهش در مدیریت (91 -1389)
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (93 -1392)
 مدیر گروه علوم اقتصادی و سیاسی پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی (93 -1392)
عضو شورای مشورتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (1392 تا کنون)
 مدیر اقتصادی و برنامه ریزی استراتژیک صندوق توسعه ملی (94 -1393)
سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و الگوسازی (1393 تا کنون)
معاونت پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (1394 تا کنون)

http://youngeconomist.ir/News/1/45
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان