پنج شنبه 25 مهر 1398

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دکتر مهدی صادقی شاهدانی
تاريخ:سوم دی 1397 ساعت 13:02   |   کد : 47   |   مشاهده: 342
دانشیار دانشکده معارف اسلامی
و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
مرتبه علمی دانشیار
محل فعالیت دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
پست الکترونیک
sadeghi@isu.ac.ir
حوزه تخصصی  اقتصاد انرژی
تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد (70 -1362)
دکتری علوم اقتصادی (77 -1371)
فعالیتهای اجرایی رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (1394 تا کنون)
دبیر کمیته رسالات دانشکده دانشکده اقتصاد (83 -1371)
دبیر کمیته الگوی مصرف برنامه ایران (1375 تا کنون
)
معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد (83 -1377)
عضو شورای دانشکده اقتصاد (83 -1377)
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد (88 -1377)
مدیر گروه تقاضای انرژی وزارت نیرو (84 -1378)
عضو شورای طرح و برنامه دانشگاه (82 -1381)
عضو کمیته راهبردی بهینه سازی مصرف انرژی وزارت نیرو (1382)
دبیر علمی هشتمین همایش بین المللی انرژی (95 -1390)

http://youngeconomist.ir/News/1/47
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان