پنج شنبه 25 مهر 1398

دکتر حسن طائی

دکتر حسن طائی
تاريخ:سوم دی 1397 ساعت 13:02   |   کد : 48   |   مشاهده: 287
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
مرتبه علمی دانشیار
محل فعالیت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیک
taee.ha@gmail.com 
حوزه تخصصی  اقتصاد کسب و کار
تحصیلات  
فعالیتهای اجرایی عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
عضو هیات تحریریه نشریه مجلس و پژوهش (1381)
مدیر گروه اقتصاد (1386)

http://youngeconomist.ir/News/1/48
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان