پنج شنبه 25 مهر 1398

دکتر محسن ابراهیمی

دکتر محسن ابراهیمی
تاريخ:سوم دی 1397 ساعت 13:03   |   کد : 49   |   مشاهده: 538
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی
مرتبه علمی دانشیار
محل فعالیت دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیک
ebrahimimo@yahoo.com
حوزه تخصصی  اقتصاد منابع/ اقتصاد انرژی
تحصیلات کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران (1367)
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران (1369)
دکتری اقتصاد دانشگاه تهران (1377)
فعالیتهای اجرایی کارشناس معاونت امور اقتصاد و دارایی (68 -1367)
کارشناس دفتر مطالعات جامع توسعه شیلات ایران
 (82 -1370)
کارشناس معاونت امور انرژی وزارت نیرو (73 -1371)
کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی وزارت نیرو (1382)
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا (87 -1385)
معاون مدیر گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
 (94 -1390)
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران (بهمن 1391 تا کنون)
معاون آموزشی دانشگاه علوم اقتصادی (94 -1393)
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی (1394 تا کنون)
رییس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران (1394 تا کنون)

http://youngeconomist.ir/News/1/49
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان