پنج شنبه 25 مهر 1398

دکتر حسین عباسی نژاد

دکتر حسین عباسی نژاد
تاريخ:سوم دی 1397 ساعت 13:03   |   کد : 50   |   مشاهده: 345
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
مرتبه علمی استاد
محل فعالیت  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیک
habasi@ut.ac.ir 
حوزه تخصصی  اقتصاد سنجی/ اقتصاد بخش عمومی
تحصیلات کارشناسی اقتصاد شهید بهشتی (ملی) (1361)
کارشناسی ارشد اقتصاد تربیت مدرس (1365)
دکتری اقتصاد مریلند (1373)
فعالیتهای اجرایی رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (1396)
سرپرست امور دانشجویی (66 -1365)
سردبیر مجله Iranian Economic Review
(95 و 93 -1373)
معاون آموزشی (75 -1374)
سرپرست تحصیلات تکمیلی (76 -1375)
مدیر کل تحصیلات تکمیلی (1376)
معاون آموزشی دانشگاه (80 -1376)
رییس دانشکده (86 -1381)
رییس هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی
 (95 -1385)
رییس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی (89 -1386)

http://youngeconomist.ir/News/1/50
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان