پنج شنبه 25 مهر 1398

دکتر علی دیواندری

دکتر علی دیواندری
تاريخ:سوم دی 1397 ساعت 13:03   |   کد : 51   |   مشاهده: 460
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
مرتبه علمی استاد
محل فعالیت  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیک
divandari@ut.ac.ir
حوزه تخصصی  مدیریت استراتژیک
تحصیلات کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران (1368)
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تربیت مدرس(1373)
دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران (1380) 
فعالیتهای اجرایی رییس پژوهشکده پولی و بانکی
معاونت اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 (75 -1373)
مشاور مدیرعامل و رییس مرکز تحقیقات بانک ملت
(83 -1376)
عضو هیات مدیره بانک ملت (84 -1383)
مدیرعامل بانک ملت (92 -1384)
مدیرعامل بانک پارسیان

http://youngeconomist.ir/News/1/51
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان