جمعه 29 شهريور 1398
برگزیدگان قبلی
    برگزیدگان نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران
در انتخاب نهایی نامزدها، دو پژوهشگر در فاصله بسیار ناچیزی از یکدیگر قرار داشتند و تصمیم شورای راهبری جشنواره بر این شد که هر دو نامزد را به عنوان نفرات برتر معرفی کند. بر اساس این تصمیم، دکتر حسین توکلیان با عنوان پژوهش "هدف‌گذاری تورم CPI و PPI در فضای نظام ارزی دوگانه" به همراه دکتر سید علی مدنی زاده با عنوان پژوهش "تحلیل تعادل عمومی پویای رکود تورمی" مشترکاً عنوان پژوهشگر جوان برتر اقتصاد ایران را در سال 1396 کسب کردند